Ett tips till alla föräldrar – LEGO SERIOUS PLAY för ledningsgrupper och företagsledare

För att träna och utmana sig till nya nivåer räcker inte traditionella metoder för varken barn eller vuxna. Lärande är en livslång process där alla sinnen behöver stimuleras och kunskaper delas, utvecklas och kombineras för att nå nästa nivå av insikt. LEGO har nu släppt ett LEGO kit (LEGO® SERIOUS PLAY®) för vuxna som passar för att träna ledningsgrupper i te x   att innovera, utmana sin affärsmodell, samarbeta och kommunicera tydligare och effektivare. Du hittar en av alla dessa kit här. 

I nedan video kan du även se hor Oxford University och SAID Business School, världsledande MBA och post graduate utbildningar, integrerar LEGO som en del av sina topp-program för företagsledare. I Sverige arbetar bl a Innovation360 Group med dessa metoder för att driva innovationsutveckling för förtag och ledningsgrupper.

Vi på Programming4kids.se är mycket glada för utvecklingen med de avancerade programmen för ledarutveckling (som Oxford och SAID) då vi i vår pedagogiska syn tar samma utgångspunkt i lärande och menar på att visualiserande i grupp och med 3D objekt skapar insikter i ämnen som matematik, teknik och NO. Vi ser tex hur barn går hem från våra kurser och börjar arbeta präktigt med koncept som utväxling på kugghjul och hävstång, omkrets på cirkel, logiska utsagor och scenarioplanering – fast på sina villkor och med redskap de känner igen och kan relatera till.

Det finns fortfarande platser kvar till premiären fortsättningskursen i LEGO® MINDSTORMS®

Vi är stola att kunna meddela att för första gången i Sverige körs LEGO® MINDSTORMS® fortsättningskurs i Lerum/Göteborg. Detta under påsklovet.och det finns ett par platser kvar, se mer här. 

 

space_001

I denna Camp skall du och ditt team ta dig an sju utmaningar och tre forskningsprojekt som LEGO® med hjälp av NASA-ingenjörer arbetat fram. Alla sju utmaningarna har hänt på riktigt och ni skall lösa dem! 

I kursen får du arbeta med NO, Matematik, Teknik på hög nivå. Du och ditt team skall lösa uppgifter under handledning av en erfaren instruktör. Vi kommer studera astronomi, rymdteknologi, mekanik, robotteknik, matematik och sätta in det i sammanhanget av dina sju utmaningar och tre forsmningsprojekt. Syftet med forsningsprojekten är att förstå hur människan kan överleva i rymden, hur man kan skapa energi i rymden samt hur robotteknik kan hjälpa till med att fortsätta utforska rymden och dess hemligheter.

Kursen vänder sig till de som redan arbetat med LEGO® MINDSTORMS® och är mellan 12-16 år. Det kommer vara en givande och tuff vecka som hjälper dig att öka din studiemotivation, koppla samman skolans naturvetenskapliga kurser samt lägga en grund för framtida studier inom naturvetenskap. Välokmmen på en resa du inte kommer glömma!

Uppmaning till Stadsministern: inför RIT för IT-utbildning i hemmet

Det är bra med regeringens nya innovationsråd och enligt innovationsminister Mikael Damberg så har ”Statsministern har velat göra det här länge för att lyfta innovationsfrågan över departementsgränserna och sätta fokus på den. Det skickar också en väldigt tydlig politisk signal om att det är uppåt i värdekedjan vi måste gå och att vi måste ligga långt fram för att kunna konkurrera globalt”. Läs hela artikeln här.

För att lyckas så räcker det inte med samverkan mellan näringsliv och politiken, det måste till insatser för att hjälpa våra barn nu. Det är också därför vi startat Programming4Kids! Så ett medskick till Standsministern; för in programmering som obligatoriskt i skolan och inför RIT nu (finns redan flera motioner i riksdagen om IT i hemmet, motsvarande ROT och RUT)! Med ett RIT-avdrag har fler råd att utbilda och få hjälp med IT i hemmet så som tex kurser för hela familjen i programmering, automatisering, förnybar energi och andra imperativa  områden som lägger grunden för den politiska agendan.