Programmera ditt eget datorspel – lustfyllt lärande för barn

Toca Boca, Star Stable och Robot Relay är alla populära datorspel för barn. Spelen är inte bara lustfylld förströelse för barnen utan bidrar även till att barnen utvecklar deras rumsliga uppfattning och logiska tänkande. Men vi på Programming4Kids hyser högre ambitioner än så.

 

Barnen kan lära sig ännu mer och ha ännu roligare om de själva är med och utvecklar spelen. Genom att barnen själva programmerar och bygger spelen lär de sig både systematiskt tänkande och analys samtidigt som de lägger grunden för ett livslångt lärande inom den digitala världen.

Som förälder är det lätt att man känner sig liten vilsen inför all ny teknik och den digitala värld våra barn är verksamma i. Men det behöver inte vara krångligt. Det finns enkla spel som barnen kan programmera på deras egna villkor. Spelen och programmeringen av dem sätter fokus på det viktiga kring analys, struktur och systemtänkande snarare än tekniska detaljer. På så sätt uppnår man en maximal och gränsöverskridande pedagogisk effekt. Samtidigt kan man slå an en sträng för programmering hos barnen som kan bidra till ett intresse för ett avgörande ämne inför framtiden.

Med datorprogrammet Scratch kan man skapa nästan vad som helst inom den digitala världen. I Scratch kan barnen bland annat bygga Pong, ett klassiskt spel för två spelare (man kan även spela själv) där man styr två plattor och studsar en boll fram och tillbaka över spelplanen. Från början var Pong ett arkadspel utvecklat av spelbolaget Atari och det lanserades 1972. I Scratch kan man även bygga spelet Rymdattack som bygger på Space invaders, ett mycket populärt spel i slutet av 70-talet när det först kom. Och på våra kurser bygger vi det PacMan, ytterligare en klassiker (se även Inspirationssidan för att provspela det vi bygger på kurserna).

LEGO MINDSTORMS ger inte bara ditt barn kunskaper i programmering utan även i robotprogrammering. Barnen får bygga sin egen robot med legobitar. En intelligent mikrodator styr systemet med hjälp av sensorer och motorer. Man programmerar roboten så att den utför önskade uppgifter och det finns även möjligheter att göra roboten radiostyrd från datorn. I våra LEGO MINDSTORMS kurser använder vi en speciell variant av LEGO MINDSTORMS (EV3 Education), men det går lika bra att arbeta vidare hemma med EV3 Retail.

Såväl Scratch och Lego Mindstorms är exempel på spel som tillför barnen både glädje, lust och kunskaper. Under lekfulla former lär sig barnen både programmering och robotprogrammering – färdigheter vi på Programmering4Kids brinner för.

Programmering skall in på schemat i grundskolan

Computer Sweden skriver idag att regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi för skolan. En del i uppdraget är att programmering skall in på schemat i skolan. Den skall tas fram i två versioner, en för förskola och grundskola och en för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Att Sverige får en nationell strategi är bra, eftersom den förhoppningsvis kommer att peka ut till vad och hur datorer skall användas i undervisningen. Computer Swedens reporter påpekar att trots Sveriges stora it-användning har inte de svenska eleverna bättre resultat enligt den senaste Pisa-undersökningen. Detta avfärdas av gymnaiseministern med att ”Tekniken i sig är inte hinder för lärandet…”.

Det är just här skon klämmer. Allt för många av de svenska ungdomarna ”konsumerar” it idag. De spelar spel, ser på film, surfar och lyssnar på musik. Dagens konsumerande bidrar inte till varken kreativt tänkande, färdigheter i problemlösning eller ökade faktakunskaper i någon större omfattning.

Till it-användningen måste det också komma ”skapande och lärande”. I grundskolan är det viktigt att eleverna får komma i kontakt med datorer och programmering på ett sätt som skapar självförtroende hos eleverna. De måste inse att det inte är svårt, utan istället ett mycket användbart och spännande ”verktyg” som de fått i sina händer.

För några kommer programmeringen att handla om att skapa animerade berättelser, för andra kommer det att handla om att skapa musik, eller att experimentera med matematik. Listan kan göras lång, det är bara fantasin som sätter stopp.

Skolverket och skolorna har ett ansvar att ge våra barn bra förutsättningar med en utbildning i världsklass. Vi som föräldrar har också ett ansvar att sätta oss in i hur skolan använder datorer och surfplattor i den pedagogiska undervisningen idag, och hur planen för framtiden ser ut. Att bara använda dem för att ”konsumera” it kommer inte att ge våra barn den plattform som vi vill att de skall få.

Programmering för barn i Småland – nu startar vi nästa kurs

Lanseringen i Småland har gått över förväntan. Första kursen som genomfördes i programmering för barn var ”Bygg din egen robot”. Det skedde på jullovet – med nöjda men trötta elever som togs sig igenom med fina resultat och en uppvisning för föräldrar och bekanta på sista dagen.

Uppmärksamheten har varit stor och nu lägger vi upp en ny Camp på sportlovet i Nässjö och välkomnar elever mellan 10år och 14år från hela Småland. Läs mer på Aktuella nyheter i veckan, Nässjö Näringsliv och Nässjöakademins Facebooksida.