Programmering för barn – ett framtidsämne

Med svenska exportsuccéer som Spotify, Skype och Minecraft är Sverige ett av världens ledande länder inom den digitala tekniken. Men om vi ska kunna behålla och befästa den positionen krävs det att vi bygger och tänker inför framtiden. Och det är barnen som är vår framtid.

 

Vi på Programming4Kids tycker det är en självklarhet att barn på ett lekfullt sätt får introduktion och utveckling inom digital tekning och programmering. Självfallet borde det redan nu vara ett obligatoriskt ämne i skolan, precis som slöjd.  – Att kunna eller åtminstone förstå grunderna i programmering kommer vara en avgörande kompetens i framtiden.

Och programmering för barn är inte bara tacksamt med tanke på barnens naturliga nyfikenhet för ny teknik. Det vet alla småbarnsföräldrar vars två- och treåringar ofta är mer hemmastadda med en iPad än deras vårdnadshavare; dessutom är datorprogrammering som gjort för en gränsöverskridande pedagogik där barnens övriga skolämnen som tillexempel språk, historia, musik, bild, NO och matematik på ett lustfyllt sätt kan integreras med utbildning i programmering.

Varje barn behöver inte bli en mästare på programmering eller nästa generations IT-entreprenörer men varje barn har rätt till en grundläggande förståelse och kunskap i hur man programmerar och navigerar i den digitala världen.

Även riktigt unga barn kan börja med programmering. Det finns program och appar som lämpar sig för småbarn och där fokus till en början är mer på grafik och animationer av enklare slag snarare än kodning.

Så fort barnen lärt sig läsa och förstår sambandet mellan orsak och verkan så kan man lära de programmering. Och man kan lära de på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Amerikanska MIT, ett av världens ledande tekniska universitet, har i samarbete med leksaksföretaget Lego tagit fram ett program där barn från 10 år och uppåt får lära sig att robotprogrammering och robotbygge (LEGO MINDSTORMS). Barnen får i grupp och enskilt bygga en robot samtidigt som de tillgodogör sig kunskaper i matematik och teknik. Det är bara ett exempel på den mängd möjligheter som finns för att lära barn programmering och robotteknik i ett tidigt skede av livet.

Barnen tillägnar sig kunskaper som är nödvändiga för att bli en del av en alltmer digitaliserad och robotiserad framtid. Vi på Programming4Kids vill hjälpa dagens unga att utvecklas inför morgondagen och därför kommer vi nu också utöka vårt utbud med kurser för de yngsta och dessutom bredda med kurser för fördjupningar för del lite mer erfarna barnen. Håll ögonen öppna efter vårt nya kursprogram för hösten.

Nu startar vi i Småland – fler samarbetspartners sökes

Nu startar vi i Småland och det blir inom ramen för ett UF företag med stöd av regionala aktörer. Först ut blir robotkurs, sedan Scratch. Utbildningarna kommer att till en början hållas på Träcentrum i Nässjö som är en mötesplats för trä-, möbel- och industritekniska företag och utbildning på både gymnasienivå och yrkeshögskola. Kurserna genomförs i samarbete med Brinellgymnasiet som b.la. har vunnit priset som Sveriges bästa gymnasium. I samarbetet finns även Nässjö Akademin, Rotary Nässjö, Sveriges Ingenjörer Jönköpings län, Nässjö Näringsliv, Industrilås representerade. Under UF året kommer företaget ställa upp i en rad tävlingar och b.la vara med på en stor mässa på Elmia för att kunna sprida ut det budskap som företaget förmedlar. Med höga ambitioner och mål hoppas UF-företagaren Nergiz Is på att kunna nå ut till så många städer som möjligt i Småland med målet att bygga upp en programmeringsmetropol mitt i hjärtat av Småland.

Vi söker även fler som vill starta, allt från kommunala skolor, friskolor, studiecirklar, näringslivskontor till föräldrarkooperativ och entreprenörer är välkomna. Dock är kraven höga på kvalitet, utbildning och extrem professionalism och vi testar alla hårt innan man passerar nålsögat. Den som söker och passerar våra krav är med och förverkligar vår vision – och du får allt från utbildning, lärarhandledning till läromedel och en komplett metodik för genomförande i absolut toppklass och med starka koppling till skolans läroplan inom NO, matematik och teknik.