Ett tips till alla föräldrar – LEGO SERIOUS PLAY för ledningsgrupper och företagsledare

För att träna och utmana sig till nya nivåer räcker inte traditionella metoder för varken barn eller vuxna. Lärande är en livslång process där alla sinnen behöver stimuleras och kunskaper delas, utvecklas och kombineras för att nå nästa nivå av insikt. LEGO har nu släppt ett LEGO kit (LEGO® SERIOUS PLAY®) för vuxna som passar för att träna ledningsgrupper i te x   att innovera, utmana sin affärsmodell, samarbeta och kommunicera tydligare och effektivare. Du hittar en av alla dessa kit här. 

I nedan video kan du även se hor Oxford University och SAID Business School, världsledande MBA och post graduate utbildningar, integrerar LEGO som en del av sina topp-program för företagsledare. I Sverige arbetar bl a Innovation360 Group med dessa metoder för att driva innovationsutveckling för förtag och ledningsgrupper.

Vi på Programming4kids.se är mycket glada för utvecklingen med de avancerade programmen för ledarutveckling (som Oxford och SAID) då vi i vår pedagogiska syn tar samma utgångspunkt i lärande och menar på att visualiserande i grupp och med 3D objekt skapar insikter i ämnen som matematik, teknik och NO. Vi ser tex hur barn går hem från våra kurser och börjar arbeta präktigt med koncept som utväxling på kugghjul och hävstång, omkrets på cirkel, logiska utsagor och scenarioplanering – fast på sina villkor och med redskap de känner igen och kan relatera till.

Bookmark the permalink.

Comments are closed