Pedagogisk idé

Samarbete

45544_env_HS_Robotarm_01Det är i samspelet och samtalet med andra som vi förvandlar information till kunskap och utvecklar vårt lärande. Därför arbetar vi i alla våra upplägg med grupper. Går du en kurs online hos oss bygger uppläggen på diskussion, reflektion och samarbete antingen mellan en vuxen och en elev alternativt med de lite större elverna direkt mellan eleverna. I våra ”Camps” (veckokurser på skollov) grupperar vi deltagarna i grupper om 3-4 elever där eleverna lär sig samverka, kommunicera tankar och idéer och framförallt ha riktigt roligt tillsammans.

Aktivt lärande

Lärande är en aktiv process där eleven är aktivlegobygg_003 och skapande i sitt eget lärande och kunskap är en helhet som inte naturligt kan delas in i ämnen. Därför arbetar vi på Programming4Kids över gränserna inom naturvetenskapliga ämnen även om fokus är programmering. Vi väver in matematik, naturvetenskap och vetenskapsteori som naturliga inslag. Genom att utforska, experimentera, diskutera samt söka information från olika sorters källor är eleven aktiv i sitt arbete oavsett om det är onlinekurser, Camps eller våra kvällskurser.

Lek, kreativitet och inspiration

Lekfyllt och kreativt arbete med exemplifierad teknik, IT och vetenskap ökar elevernas förståelse och självförtroende. Med ökad förståelse förbättras också samarbetsförmågan och inspiration till lärande, något som även gynnar måluppfyllelsen i alla skolämnen.  Därför arbetar vi med olika uttrycksformer, från spelutveckling till robotteknik och energi-laborationer – såväl korta gratisutbildningar, onlinekurser, Camps och kvällskurser. Vi har även som ambition att skapa förutsättningar och verktyg för att bilda egna studiecirklar samt hjälpa skolor och organisationer att använda ny teknik för morgondagens integrerade lärande. Samverkan med vuxenvärlden och föräldrar.

Kurser för alla

Barn och ungdomar är i olika utvecklingsfaser och dessutom ökar deras teoretiska bas mycket på några få år när det gäller matematik och NO. Programming4Kids målgrupp är barn från 7 år och upp till 16 år. För alla åldrar finns det baskurser som är den naturliga starten. Dessa kurser ges flera gånger per termin både som Camps på lov och som kvällskurser under terminen. I vårt kursprogram framgår det alltid vilken åldersgrupp som kursen är anpassad för.

framsida

Fördjupade kunskaper erbjuds i våra fortsättningskurser som tar vid efter baskurserna. I dessa kurser kommer upplägget vara motsvarande som i baskurserna med laborationer och övningar där deltagarna successivt bygger upp sin förståelse. Skillnaden är att vi går lite djupare och tar upp lite mer avancerade koncept.

Utvecklas med utmaningar

Baskurserna kommer att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom problemlösning och programmering. Nästa steg är att du utvecklas vidare och får tillämpa dina kunskaper och färdigheter med utmaningar. Skillnaden på en kurs och en utmaning är att i utmaningen får du en uppgift att lösa. Utmaningarna är graderade i svårighetsgrad från enkel till avancerad.

space_002_560px

Programming4Kids erbjuder utmaningar till dig, till dig och några av dina kompisar eller till dig och din familj. Förutom rena problem att lösa finns det också utmaningar där du får hjälp att steg för steg bygga något riktigt avancerat för se vad man kan göra med de redskap som du har. Vi lovar dig en otroligt utvecklande resa som passerar problemförståelse, lösningsförslag, diskussioner och lösning.

Ytterligare en dimension kommer när du har lyckats med utmaningen och delar din lösning som film eller bild samt en beskrivning med de andra som antagit utmaningen. Då får du kanske se varianter på lösning av samma utmaning och din erfarenhet breddas ytterligare.

I de flesta fall brukar det lite klyschigt sägas att resan är behållningen. En resan genom en utmaning kommer absolut att ge dig en behållning, men destinationen är en investering i din framtid. Att öva på problemförståelse, skapa lösningsförslag och beskriva en lösning är färdigheter som direkt kommer till användning i skolarbetets alla projektarbeten. Att anta utmaningar bidrar till att du utvecklas.

 

 

Kommentera