Vi som jobbar här

Vi som grundat Programming4Kids har alla lång erfarenhet av att leda verksamheter, är själva föräldrar och ser hur teknik, vetenskap och programmering bidrar till att utveckla barn och ungdomar. Vårt mål är att väcka intresse för teknik och vetenskap, samtidigt som vi vill inspirera till en spännande och lärorik hobby. En hobby med kopplingar till skolan och studieresultat inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

 

Ledning

Peter Junermark, grundare och verksamhetsansvarig. Peter har i mer än 10 år jobbat med robotar och automatiska produktionssystem som produktions- och underhållstekniker på Volvo Personvagnar. Sedan 2003 har han jobbat med kravhantering och webbutveckling som frilansande konsult.

Peter har mer än 20 års erfarenhet av pedagogik, utbildning och att författa kurser samt läromedel för såväl kommersiella storföretag som Volvo som för icke vinstdrivande organisationer.  Peter har varit med och byggt upp flera utbildningar. Sedan mer än 10 år är han också en flitigt anlitad föreläsare, utbildare, pedagogisk rådgivare. Peter ser Programming4Kids som ett sätt att bidraga till en långsiktigt hållbar utveckling av svensk konkurrenskraft och utbildningstradition. Han har en MSc i Computer Science från Chalmers Tekniska Högskola.

 

Magnus Penker, Styrelseledamot och finansiär. Magnus är djupt engagerad i samhällsfrågor och entreprenörskap och har grundat och finansierat mer än 10 bolag inom utbildning, IT och media, bl a Astrakan Strategisk Utbildning och e-Learningföretaget Open Training.  Med sina mer än 20 år som VD, managementkonsult och investerare har Magnus alltid drivit samhällsfrågor med ett stort patos för utbildningoch konkurrenskraft för Sverige.

Magnus är flitigt anlitad föreläsare och moderator, styrelseledamot och managementkonsult och ser Programming4Kids som en möjlighet att inspirera och hjälpa barn till framtidens jobb. Magnus har en BSc i Computer Science från Chalmers Tekniska Högskola och en Executive MBA från Henley Business School i UK. Han är också medförfattare till flera internationellt topp-listade IT-bestsellers.

 

Advisory board

Lennart Junermark. Utbildad adjunkt och har arbetat 15 år som lärare på grundskolans högstadium i matematik, fysik och kemi. Under de första åren av 1980-talet arbetade Lennart parallellt som metodiklektor i matematik inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Därefter blev det heltid inom lärarutbildningen. Lennart blev sedan studierektor och därefter utbildningsledare och har medverkat i utvecklingen av sex lärarutbildningsreformer inom Göteborgs universitet. Under 2000-talet har Lennart deltagit i flera nationella samverkansprojekt, bl  a det s k SÄL II-projektet (Särskild lärarutbildning) där han var nationell samordnare. Lennart har medverkat i ett stort läromedelsprojekt som en av författarna till ett läromedel i fysik för grundskolans högstadium. Lennart är även är sedan många år styrelseledamot i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund samt ordförande i förbundets stipendienämnd.

 

Lärare

legobygg_002Alla våra lärare har pedagogisk träning, djup faktakunskap samt ett brinnande intresse för barn och ny teknik. Vi har vår egen pedagogiska modell, väl förankrad i modern pedagogik, och all utbildning sker på ett sätt som ligger i linje med svenska läroplanen och samtidigt med en förankring i näringslivet och akademin.

Sofie Skärberg är en av våra lärare som kurser i Scratch och i Robotprogrammering. Sofie studerar civilingenjörsprogrammet med lärarinrikning på KTH och är erfaren pedagog sedan måna år.

Kommentera