Programmering är så mycket mer än att ”koda”

Ganska ofta får jag frågan om vilka programspråk som vi lär ut inom Programming4Kids och exakt vad vi lär ut. För en vuxen person är detta naturliga frågor utifrån att man vill säkerställa att man får lära sig något som är ”användbart”.

Det som jag tycker är mer relevant när vi pratar om att lära barn att programmera är varför barnen skall lära sig att programmera. Jag tycker inte primärt det är för att de skall lära sig att ”koda”. Istället är det viktiga förståelsen för ”problem” och hur man bryter ner dessa i delar och få en allmän förståelse för hur datorer fungerar med sina styrkor och begränsningar.

Varje liten del har sedan sin utmaning. Jag tar ett exempel från vår kurs Bygg din egen robot. Deltagarna skall programmera roboten att följa en vägg utan att krocka med väggen. Nästa alla som möter denna utmaning för första gången vill lösa den på det sätt som vi människor gör; vi går ut med väggen.

Det har dock roboten, med sin enda avståndssensor, svårt att göra. Det är inte helt självklart att lösningen är att köra in mot väggen till roboten kommer ”för nära”, för att då svänga och köra bort från väggen till dess att roboten ”är för långt bort”.

Problemlösningsträningen och förmågan att bryta ner i delar är egentligen mycket viktigare än att kunna ”koda”. Dessutom att lära sig detta tidigt och få det med sig under sin tid i skolan är värdefullt, eftersom problemlösning är gångbart inom alla discipliner.

För att experimentera och lära sig problemlösning är Lego Mindstorms perfekt. Det är Lego vilket de flesta barnen har kommit i kontakt med. Det går att programmera med både PC och Mac. Enklare programmering går även att göra med en iPad.

Om du tycker Lego Mindstorms låter intressant och vill att ditt barn skall få prova lite innan du går vidare erbjuder vi en Lego Mindstorms kurs i Göteborg/Partille under Sportlovet vecka 7 och i Täby vecka 25.

Bookmark the permalink.

Comments are closed