Programmering skall in på schemat i grundskolan

Computer Sweden skriver idag att regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi för skolan. En del i uppdraget är att programmering skall in på schemat i skolan. Den skall tas fram i två versioner, en för förskola och grundskola och en för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Att Sverige får en nationell strategi är bra, eftersom den förhoppningsvis kommer att peka ut till vad och hur datorer skall användas i undervisningen. Computer Swedens reporter påpekar att trots Sveriges stora it-användning har inte de svenska eleverna bättre resultat enligt den senaste Pisa-undersökningen. Detta avfärdas av gymnaiseministern med att ”Tekniken i sig är inte hinder för lärandet…”.

Det är just här skon klämmer. Allt för många av de svenska ungdomarna ”konsumerar” it idag. De spelar spel, ser på film, surfar och lyssnar på musik. Dagens konsumerande bidrar inte till varken kreativt tänkande, färdigheter i problemlösning eller ökade faktakunskaper i någon större omfattning.

Till it-användningen måste det också komma ”skapande och lärande”. I grundskolan är det viktigt att eleverna får komma i kontakt med datorer och programmering på ett sätt som skapar självförtroende hos eleverna. De måste inse att det inte är svårt, utan istället ett mycket användbart och spännande ”verktyg” som de fått i sina händer.

För några kommer programmeringen att handla om att skapa animerade berättelser, för andra kommer det att handla om att skapa musik, eller att experimentera med matematik. Listan kan göras lång, det är bara fantasin som sätter stopp.

Skolverket och skolorna har ett ansvar att ge våra barn bra förutsättningar med en utbildning i världsklass. Vi som föräldrar har också ett ansvar att sätta oss in i hur skolan använder datorer och surfplattor i den pedagogiska undervisningen idag, och hur planen för framtiden ser ut. Att bara använda dem för att ”konsumera” it kommer inte att ge våra barn den plattform som vi vill att de skall få.

Bookmark the permalink.

Comments are closed