Programming4kids på NO dagarna om programmering för barn

Den 16 september har Programming4Kids blivit inbjudna att tala på konferensen NO och teknikdagarna i Stockholm. Programming4Kids vd Peter Junermark kommer att prata om programmering som intresseväckande verktyg, en viktig punkt kommer att bli varför skall alla barn lära sig lite om programmering i skolan och hur man skall göra det på ett intressant sätt.

Läs mer på http://www.teknologiskinstitut.se/no-och-teknikdagarna/k3873

Bookmark the permalink.

Comments are closed