Vi skall lösa Rubiks kub med LEGO® MINDSTOMS® på EU Code Week

På EU Code Week (nästa vecka) har vi bjudit in barni åldrarna 10-14 år för att tillsammans bygga en robot med LEGO MINDSTORMS som kan lösa Rubiks Kub. Eventet handleds och sponsras av Programming4Kids och syftar till att lösa en spännande och kul uppgift under en helg. Det blir en kombination av rototteknik och programmering i en kreativ och rolig miljö.

På slutet av eventet har vi en uppvisning där föräldrarna bjuds in och själva kan testa om de klarar att lösa Rubiks kub för att sedan testa barnens Robot.

Kör även du ett EU barnhack för ett bättre Sverige och Europa!

codeweek-badge-large-800