Bilder från höstlovskursen i programmering och robotteknik, Lerum/Göteborg

Under höstlovet arbetade deltagarna i Göteborg/Lerum 6 timmar måndag till fredag. Uppgiften var att lära sig grunderna i programmering och robotteknik, samtidigt som de fick lära sig en del matematik och NO för att förstå skeendet. Robotarna som ungdomarna arbetade med var byggda med Lego Mindstorms, som är ett Lego som förutom legobitar även innehåller motorer, en datorenhet och sensorer.

Det har varit ett oerhört engagemang under hela veckan säger läraren och grundaren av Programming4Kids Peter Junermark. Det är noterbart att hela lovveckan har ”offrats” för denna camp. Campen avslutades med en uppvisning för deltagarnas föräldrar och andra närstående. Det blev ett mycket lyckat moment där ungdomarna visade upp olika uppdrag som de programmerat robotarna att utföra. Dessa blev i några fall riktigt ”mänskliga”, eftersom roboten inte alltid lydde tänkta order. Uppvisningen innehöll dessutom en tävling där två robotar skulle följa en uppmålad slinga. Den robot som följde slingan och var snabbast vann tävlingen.

PJK_Photography_2014-10-31_1039_0098

Humm, intressant …

PJK_Photography_2014-10-29_1151_0002

Full aktivitet i klassrummet på Lerums gymnasium…

PJK_Photography_2014-10-30_1418_0048

Robotarna åker på kö med sensorer som håller avstånd!

PJK_Photography_2014-10-28_1214_0065

 Kul med grupparbete