Uppmaning till Stadsministern: inför RIT för IT-utbildning i hemmet

Det är bra med regeringens nya innovationsråd och enligt innovationsminister Mikael Damberg så har ”Statsministern har velat göra det här länge för att lyfta innovationsfrågan över departementsgränserna och sätta fokus på den. Det skickar också en väldigt tydlig politisk signal om att det är uppåt i värdekedjan vi måste gå och att vi måste ligga långt fram för att kunna konkurrera globalt”. Läs hela artikeln här.

För att lyckas så räcker det inte med samverkan mellan näringsliv och politiken, det måste till insatser för att hjälpa våra barn nu. Det är också därför vi startat Programming4Kids! Så ett medskick till Standsministern; för in programmering som obligatoriskt i skolan och inför RIT nu (finns redan flera motioner i riksdagen om IT i hemmet, motsvarande ROT och RUT)! Med ett RIT-avdrag har fler råd att utbilda och få hjälp med IT i hemmet så som tex kurser för hela familjen i programmering, automatisering, förnybar energi och andra imperativa  områden som lägger grunden för den politiska agendan.